kast

Country Linedance er det nærmeste amerikanerne kommer en folkedans, en dans som må sies å være ny i folkemusikksammeng. I Norge har vi derimot dansetradisjoner som går veldig langt tilbake. Gammaldans er et samlebegrep for de europeiske danseformene som hadde sitt utspring i Norge på slutten av 1700-tallet. Denne danseformen som også kalles runddans ligger tett opptil den tradisjonelle hardingfelebaserte bygdanstradisjonen. Etterhvert har den utviklet seg til det vi i dag kjenner som dansebandmusikk.

Med utgangspunkt i bygdenorge

Halling er en annen dans som også har sitt opphav fra bygdenorge og menes å være den eldste danseformen i Europa. Dansen fremføres vanligvis av menn under bryllup eller høytidsfester. Hallingdansen er en konkurranseform i tillegg til en kunstform, den inneholder elementer av akrobatikk og smidighet. Danserne spretter rundt på huk før de kaster seg rundt å sparker vekk en hatt holdt av en kvinne med stav. Dette regnes som høydepunktet i hallingdansen og kan utføres på to forskjellige måter, med og uten stempling. Stempling vil si at danseren klakker eller stempler i gulvet med samlede bein før han gjør rundkastet. Det mest kjente hallingkastet ble utført av Blank-Ola i 1683, som gjorde kastet etter at han hadde slått ned sorenskriveren i Sogndal.

Halling og breakdance

Det er nødvendig med en god felespiller for å gjennomføre hallingdans, for det er gjennom musikken at danseren får instruksjoner til å gjøre de ulike manøverne. Dansen kan med sine nakkehopp, snurrer, sparking og hallingkast minne om den urbane danseformen breakdance som i likhet med hallingdans også inneholder konkurranseelementer. Enkelte mener at breakdancing er direkte inspirert av hallingdansen ettersom tusenvis av norske utvandrere tok med seg dansen til Amerika på midten av 1800-tallet. Foreningene som driver med denne typen dans kalles leikarring og er ofte knyttet til bygdeungdomslagene, og har som mål å videreføre de tradisjonelle danseformene.